25 let historie lisů Krone BiG Pack

Úspěšná historie revolučního lisu na hranaté balíky

25 let historie lisů Krone BiG Pack
autor: Václav Štursa ml. publikováno: 28.11.2018

Pojďte se s námi podívat na krátký přehled historie lisů na hranaté balíky Krone BiG Pack ve videu níže.

Vývoj loga BiG Pack

1993
Funkce prvních lisů KRONE na velké hranolovité balíky byla znázorněna také ve tvaru tečky nad písmenem i. Byla zde vyobrazena jako hranatý balík. Výsledný produkt vystihoval i hranatý tvar písmen.

1997
Po čtyřech letech se logo změnilo. K modernizaci loga se použila znaková sada kurzívy spolu s 3D-efektem.

1999
Se zavedením nového loga KRONE se odpovídajícím způsobem změnilo i logo BiG Packu. Zvolena byla znaková sada, jejíž tahy písma se lépe hodí k novému charakteru loga. Trendem bylo zjednodušení složitého ztvárnění loga použitím písma s přímými liniemi, které je rozeznatelné i z větší dálky a přímo padne do oka.

2015
Zjednodušování loga BiG Pack dále pokračuje. Nepatrnou změnou je dosaženo modernějšího vzhledu a lepšího uspořádání. Všechna písmena jsou stejně velká a druhá polovina názvu je napsána písmeny tvořenými pouze konturovými liniemi. S tímto charakterem log se nyní setkáte u všech strojů KRONE.