Secí botka Weaving GD

Technologie secích strojů Weaving GD

Secí botka Weaving GD
autor: vomela publikováno: 30.11.2022

Charakteristickým znakem diskových secích strojů Weaving je secí botka GD. Technologie pro no-till, regenerativní zemědělství, ale současně jak továrna stále opakuje i pro zemědělce s konvenčním zpracováním a přípravou půdy před setím. Secí botka WEAVING GD znamená dvojdisk, který vniká do půdy pod úhlem velmi šetrným způsobem s malým tahovým odporem a poměrně nízkým požadavkem na tahovou sílu traktoru. Pojďme se na ni podívat trochu důkladněji.


Secí botka Weaving GD v akci. Na tomto stroji je provedení s přihnojováním/druhou hlavní plodinou, protože do secí botky vedou dva semenovody jak je na obrázku dobře patrné.

Základem secí botky GD je dvojdisk, ovšem ne takový jak je běžně používáno a známo. Z angličtiny již poměrně dobře zdomácněl výraz kolter. Tedy řezací disk. Tento kolter je odkloněný pod úhlem 25° (máme tedy levé a pravé secí botky) a má za úkol rozříznout půdu. Neděje se tak ovšem kolmo na povrch pole, ale pod uvedeným úhlem – odklonem disku.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK: +420 724 980 471 | info@biso.eu

Na tento kolter je shora přitisknutý menší disk, který má za úkol pouze rozevřít vzniklou drážku a to tím způsobem, že odříznutou skývu půdy nad sebou lehce nadzvedne, nikoliv zmáčkne. Tím se výsevní botka WEAVING GD radikálně liší od jiných řešení na trhu.


Dvojdisk je uložený na hydraulicky odpruženém paralelogramu a je odkloněný o 25°. Větší disk půdu nařízne, menší odříznutou skývu nadzvedne, semenovod do drážky uloží osivo dopravované vzduchem a zadní hloubkové kolečko skývu opět přitiskne do původního stavu.


Na tomto snímku je dobře vidět jak vstupuje semenovod mezi dva disky a umístění stěrky mezi disky samotnými. Většina strojů v provozu má tato zatlačovací kolečka s traktorovým vzorkem (nafouknutá vzduchem).

Vypadá to docela jednoduše a jednoduché to i je. Přestože samozřejmě musí být vše sladěno tak jak má. Stroje Weaving jsou koncipovány pro setí do nezpracované půdy v režimu No-till, pro setí meziplodin, více plodin současně, pro setí hlavní plodiny, uložení hnojiva a případně další plodiny (malých semen, migrogranulátů nebo velkých granulí) nebo více plodin současně. Elektricky poháněná dávkovací ústrojí jsou válečková a pro první a druhou plodinu nebo první plodinu a hnojivo jsou konstrukčně stejná. Tedy dvě výsevní ústrojí a dvě rozdělovací hlavy.


Model GD3001T s druhým výsevním ústrojím (přihnojováním). Pracovní záběr 3m, meziřádková vzdálenost 166mm. Tažené stroje dokáží pracovat s přítlakem 300-400kg (podle záběru a naplnění zásobníku) a jak je na obrázku patrné, při práci mají zvednutý zadní podvozek a celá hmotnost stroje se přenáší na secí botky. Největší dostupný záběr je 8m.

Z čeho se skládá?

Secí botky jsou na rámu stroje ve dvou řadách a to u nesených i tažených strojů. Jsou tedy levostranné a pravostranné. Základem secí botky je paralelogram (9.) a (12.), tedy závěs, který umožnuje secí botce pohybovat se paralelně s podložkou. Tento závěs je hydraulicky odpružený a jsou použity dvojčinné hydraulické válce (8.). Jednotku lze tedy pro transport zvednout. V zadní části secí botky je mechanismus uložení hloubkového a současně zatlačovacího kolečka (rozměr 4.00x8) na obrázku pod číslem (10.). Hloubkové kolečko má mechanismus (kolík) pro nastavení hloubky (15.), kterému se budeme věnovat později. Zatlačovací hloubkové kolečko je uloženo v konzoli (7.), která má plovoucí uložení.


Jednotlivé díly secí botky Weaving GD.

Disky jsou uloženy na držáku disků s dvojicí nábojů (4.) a celé se to otáčí kolem centrálního čepu (2.), který má zásadní vliv na funkci výsevní botky. Velký disk má průměr 400mm (5.) a menší 350mm (11.). Výsevní trubici (3.) lze po vytažení jednoho kolíku rychle vyjmout a případně vyčistit. Mezi disky je v zadní části nylonová (plastová) stěrka (6.). Semenovod (14.) je přiveden shora a podle provedení stroje mohou být i dva. Na rámu celou jednotku drží díl (13.).

Jak funguje?

Technologie na které jsou postaveny secí stroje řady GD s koltrem vychází z dvoudiskové výsevní jednotky. Disky jsou odkloněny o 25°od vertikální osy výsevní jednotky, která se může pohybovat na centrálním čepu. Větší vnější disk otevře půdu, vytvoří drážku zatímco menší disk pozvedne horní část skývy tak, aby se vytvořil prostor pro přesné uložení osiva. Tento postup eliminuje utužení bočnic drážky, je více efektivní/méně energeticky náročný a konzistentní.


Rozsah nastavení pracovní hloubky 16-144mm po 16mm.

Přizvednutá půda je přitlačena na osivo zatlačovacím kolečkem a výsevní drážka uzavřena. Zatlačovací kolečko současně funguje jako hloubkové kolečko diskové výsevní botky. Pracovní hloubku snadno nastavíme přesunutím jednoho čepu v kombinaci otvorů a to v rozsahu 16-144mm a to vždy po 16mm. Koltrové/diskové výsevní jednotky mají hydraulický přítlak až na 300kg, což zaručuje dobré kopírování a schopnost udržet nastavenou pracovní hloubku v různých podmínkách.


Logika nastavení pracovní hloubky.

Díky velmi jednoduché konstrukci koltrů s rozestupem řad výsevních jednotek o hodnotě 1m je tento výsevní systém schopen pracovat i za velmi složitých podmínek. Dá se s ním pracovat za všech běžných podmínek a na všech variantách půd.


Rozestup řad disků je 1m, meziřádková vzdálenost 166mm a přítlak dle hmotnosti daného stroje/modelu – uvádí se kolem 300kg. Jednotlivé výsevní jednotky se mohu nezávisle pohybovat díky hydraulickém odpružení. Při setí do nezpracované půdy je zadní podvozek přizvednutý a celá hmotnost stroje se přenáší na výsevní jednotky pro dosažení konstantní požadované pracovní hloubky.


Hydraulické válce výsevních jednotek jsou dvojčinné, takže umožňují jednotky zvednout a nebo spustit do pracovní polohy. Vlevo je zvednutá jednotka v transportní poloze, vpravo je píst vysunutý o 50mm což odpovídá základní pracovní poloze.


Díky hydraulickém okruhu se secí botky GD mohou nezávisle na sobě pohybovat a kopírovat terén a přitom stále disponovat dostatečným přítlakem pro udržení konstantní pracovní hloubky. Hydraulický okruh je osazen akumulátorem. Držák dvojdisku se otáčí kolem svislého čepu a tím pásem při mírné změně směru soupravy se diskové jednotky mohou natočit doleva i doprava pokud je třeba.

Aktuální modelová řada má obě řady diskových botek umístěné přímo pod zásobníkem, tedy před hlavním podvozkem secího stroje. Tím je dosaženo dobré vyvážení a lepšího bočního vedení v bočním svahu. Výsevní ústrojí jsou pod zásobníky a rozdělovací hlavy jsou v zásobníku. Díky tomuto uspořádání se rovněž zkrátila vzdálenost od výsevního válečku k rozdělovací hlavě, což je výhodou především na souvratích.


Sestava diskové výsevní botky. Pod číslem (4) je zajišťovací kolík. Po jeho vytažení lze rychle vyjmout celou trubici semenovodu. Pod číslem (6) je stěrka, která může být plastová nebo kovová a brání ucpávání prostoru mezi disky. Pod číslem (3) jsou samomazná bezúdržbová pouzdra z polymeru hlavního svislého čepu, kolem kterého se celá sestava může natočit doleva nebo doprava.


Secí botky GD na tažené verzi GD3001T o záběru 3m. Na snímku je stroj s dvěma výsevními ústrojími, tedy tzv. model s přihnojováním.


Zadní náprava je osazená flotačními pneumatikami Mitas Agriterra 02 800/45-26.5. Při setí jsou zpravidla zvednuté nebo nadlehčené. Při práci v bočním svahu se doporučují použít k lepšímu vedení stroje za traktorem.


Na tomto snímku je velmi dobře vidět uspořádání secí botky, polohy odkloněného dvojdisku vůči zatlačovacímu hloubkovému kolečku a vedení semenovodu.


Trubice semenovodu lze snadno vyjmout a vyčistit po vyjmutí zajišťovacího kolíku.


Uložení osiva v drážce.


Výrobce uvádí orientační potřebu výkonu traktoru 35koní/m záběru.


Tyto stroje poptávají zákazníci, kteří požadují setí 3 plodin současně, zaměřují se na meziplodiny, přísevy, No-till postupy a na regenerativní zemědělství.


Podmínky, pro které byla secí botka GD postavena.

Uložení osiva

GD kolter (dvoudisková výsevní jednotka) je schopna přesně uložit širokou paletu osiv při dodržení konstantní pracovní hloubky. Osivo je dopravováno mezi dva disky kolteru přímo na dno otevřené výsevní drážky. Výsevní koltrové jednotky jsou nezávisle uloženy a mají hydraulický přítlak s cílem udržení každé výsevní jednotky v kontaktu s půdou. Půdní nerovnosti, překážky a zvlnění povrchu nejsou důvodem pro nepřesné uložení osiva.

Poškození půdy

GD kolter nabízí výjimečně šetrné zacházení s půdou oproti jiným bezorebným systémům na trhu. Konstrukce kolteru eliminuje možnost vynesení čerstvé půdy na povrch a tím brání vzcházení semen plevelů. Hlavní vnější disk prořízne půdu, zatímco menší disk ji nadzvedne vytvoří štěrbinu pro uložení osiva dříve, než je půda opět přimáčknuta do původního stavu.

Plodiny


Zajímavostí secích strojů řady GD je skutečnost, že zákazník který zvolí menší nesený model o záběru 3 nebo 4 metry využívá stejnou technologii, tedy stejnou secí botku jako velké tažené modely.


Na této secí botce GD je v rámci výbavy na přání namontováno kapalné přihnojování.


Sestava trubice semenovodu po vyjmutí v provedení s kapalným přihnojováním (trubička vpravo).


Klasické uspořádání secích botek ve dvou řadách.


V přední části je dobře vidět hydraulický válec zavěšení, pozice velkého řezacího disku a zatlačovacího kolečka.


Na tomto předváděcím stroji jsou namontovány obě varianty zatlačovacích koleček – vlevo plné pryžové a vpravo standardní foukané vzduchem.


Kontrola uložení osiva.


Vždy záleží na konkrétních podmínkách, ale cílem je šetrně s minimální potřebou příkonu uložit osivo do půdy, nehýbat s půdou a zbytečně nepoškodit stávající plodinu.


Zde je záběr na dvě plná pryžová zatlačovací kolečka. U tohoto provedení se eliminuje riziko defektu.


Tažené provedení v charakteristických podmínkách pro Weaving.

Vývoj secího stroje řady GD

Weaving Machinery vstoupil na trh bezorebných secích strojů před 25 léty a to dovozem secích strojů Krause. Dvoudisková výsevní botka se stala velmi populárním mezi zemědělci počátkem devadesátých let. Ve snaze vyhovět požadavkům farmářů z Velké Británie firma vyvinula Big Disc Drill (velký diskový secí stroj), kterým dále zdokonalila dvou-diskové výsevní ústrojí.


Secí botka GD prošla určitým vývojem. Na tomto obrázku je starší provedení, tedy předchůdce současného modelu.

Díky nepřetržitému dolaďování a dalšímu vývoji technologie koltru, společnost Weaving Machinery vyvinula a patentovala výsevní botku řady GD, kterou lze použít do všech technologií zpracování půdy. Pro GD kolter je příznačné minimální narušení půdní struktury a z toho plynoucím nízkým tahovým odporem a z toho plynoucí doslova excelentní životností.


Na levé straně je secí botka GD, která se vyráběla do 6/2016. Měla ještě mazničku na uložení hlavního svislého čepu držáku diskové jednotky. Na pravé straně je nové současné provedení, kde jsou již bezúdržbová samomazná pouzdra.

Jednou z hlavních a klíčových výhod secích strojů řady GD je schopnost přizpůsobit se různým technologiím zpracování půdy, různým typům půdy a půdních podmínek. Toto řešení umožňuje majitelům pracovat v bezorebném režimu zero-till a současně i dle tradičních postupů zpracování půdy. Zkušený tým servisních techniků a dílařů zajistí strojům Weaving potřebnou technickou podporu nutnou pro perfektní funkci, dlouho životnost a z toho plynoucí spokojenost majitelů.

Kontakt pro stroje WEAVING CZ/SK: +420 724 980 471 | info@biso.eu

Další zajímavé články:


Nesené secí stroje Weaving GD
Modelovou řadu GD v neseném provedení (písmeno M) tvoří dva modely GD3000M a GD4000M, tedy od 3 do 4 metrů pracovního záběru. Jedná se o pneumatické secí stroje s centrálním zásobníkem. Oba využívají secí botky GD pro výsev do nezpracované půdy...

Pokračování zde.


Secí stroj Weaving GD6000T
Model secího stroje WEAVING GD6000T je předchůdcem dnešního modelu GD6001T od kterého se konstrukčně zásadně odlišuje. Ovšem technologicky využívá celou řadu stejných technických řešení. Pojďme si je ukázat na stroji, který byl vyroben v roce 2017...

Pokračování zde.


Secí stroj Weaving GD6000T
Model secího stroje WEAVING GD6000T je předchůdcem dnešního modelu GD6001T od kterého se konstrukčně zásadně odlišuje. Ovšem technologicky využívá celou řadu stejných technických řešení. Pojďme si je ukázat na stroji, který byl vyroben v roce 2017...

Pokračování zde.

Nabídka produktů Weaving:


Bezorebný NO-TILL secí stroj tažený Weaving GD-T
Tažené modely jsou dostupné v záběrech 3-8m pracovní šířky což umožňuje uspokojit potřeby velkých podniků a službařů. Zásobník o velikosti 5000 litrů nabízí zákazníkům dostatečnou kapacitu se snadným přístupem k výsevnímu ústrojí s ovládáním RDS iSOCAN...

Pokračování zde.


Bezorebný NO-TILL secí stroj nesený Weaving GD-M
Nesené modely jsou kompaktní, flexibilní a snadno se s nimi manévruje na farmách všech velikostí. Štíhlý zásobník o objemu 1600 litrů zajišťuje dostatečnou výkonnost. Stroje jsou osazeny snadno přístupným výsevním ústrojím a elektronikou RDS Artemis Lite...

Pokračování zde.

Bezorebný NO-TILL secí stroj nesený Weaving GD-M
Tato kompaktní verze, menší bratr GD-M, byla navržena pro setí trávy a krycích plodin ve vinicích a v městském prostředí. Mini GD je vybaveno všemi stejnými funkcemi a technologiemi jako GD-M, což umožňuje cenově dostupné a efektivní setí...

Pokračování zde.